Az egyesületről

A Magyar Gombatermesztők Egyesületének (röviden: MaGoTE) célja az agrárpiaci koordinálás, illetve a piacgazdálkodás feltételei között történő eredményes működés megvalósításának és fenntartásának elősegítése a termesztett gombát termelő, feldolgozó és forgalmazó szervezetek és személyek vonatkozásában.

Az Egyesület tevékenysége:

  • A gombatermesztés és -kereskedelemmel kapcsolatos fejlesztések, újítások folyamatos figyelemmel kísérése és az iparág résztvevőinek tájékoztatása.
  • A gombatermesztés és -kereskedelem szabályozási rendjének figyelemmel kísérése, észrevételek és javaslattételek megküldése az illetékes döntéshozók és a jogalkalmazó szervek felé.
  • Ajánlások tétele az illetékes állami szervek felé a gombatermesztés és kereskedelem kapcsán fennálló minőségi követelményi előírásokra nézve.
  • A gombatermesztést és -kereskedelmet érintő jogszabályok véleményezése.
  • A gombafogyasztás növelése, népszerűsítése, a társadalmi fogyasztási szokások javítása, ismeretterjesztő tevékenység ellátása, kiállításokon és bemutatókon való esetleges részvétel.
  • Gombatermesztési technológiai kutatások elősegítése, információk gyűjtése és összesítése.

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.